Tehnikatõlked

Tõlgime mitmesuguseid tehnilisi materjale, mille juures peame silmas mõistete täpsust, ühtlust ja loetavust. Suuremate tõlkeprojektide puhul teeme mõistetega põhjalikku eeltööd ning suhtleme jooksvalt tellijaga. Tehnikatõlgetega paluvad meilt sageli abi autotööstuse, ehituse, põllumajanduse, elektroonika, IT, kaubanduse ja tööstusega tegelevate valdkondade inimesed. Näiteks tõlgime kasutusjuhendeid, tootekatalooge, projekte ja seletuskirju, skeeme ja tabeleid.

Küsi pakkumist
Tehnikatõlked

Turundustõlked

Tõlgime mitmesuguseid turundusmaterjale, mille puhul on oluline suupärane keelekasutus, köitvus, nüansitäpsus ning loomingulisus. Nõnda tundub, nagu oleks tekst sihtkeeles kirjutatud, mitte tõlgitud. Näiteks tõlgime reklaame, turundus- ja promomaterjale, tootelehti, veebitekste, aga ka kõnesid, artikleid ning ettekandeid.

Küsi pakkumist
Turundustõlked

Meditsiinitõlked

Tõlgime mitmesuguseid meditsiinilisi tekste, täpsuse tagamiseks kasutame vajadusel mitmekordset kontrolli ja erialaekspertide abi. Näiteks tõlgime ravimite ja meditsiinitoodete info- ja tootelehti, retsepte, haiguslugusid, regulatsioone, tootevastavuse deklaratsioone, uuringuid ja nende kokkuvõtteid, seadmete kasutamisõpetusi, toodete katalooge ja nimekirju.

Küsi pakkumist
Meditsiinitõlked

Juuratõlked

Tõlgime mitmesuguseid juriidilisi tekste, mille puhul on esmatähtis detailitäpsus ja erialaste mõistete hea tundmine. Meie juuratõlkijad on enamasti õigusalase haridusega ja/või aastaid valdkonna tekste tõlkinud. Näiteks tõlgime lepinguid ja muid juriidilisi dokumente, kohtumaterjale, otsuseid, protokolle, aruandeid ja ülevaateid, hankedokumente, Euroopa Liidu ja riiklikke materjale, seadusandlikke tekste.

Küsi pakkumist
Juuratõlked

Lokaliseerimine

Kohandame veebilehte, tarkvara või muud tõlgitavat teksti nõnda, et see vastaks sihtturu normidele ja ootustele. Näiteks muudame kuupäevaformaate või valuutat, ent pakume jooksvalt abi ka märksa suuremahulisemates arendustöödes.

Küsi pakkumist
Lokaliseerimine

Loovtõlge

Segu loomingulisest kirjutamisest ja tõlkimisest, kus keskendume eelkõige sõnumi mõjusale edasiandmisele, mitte niivõrd sõna-sõnalisele tõlkimisele. Näiteks tõlgime luuletusi ja aforisme.

Küsi pakkumist
Loovtõlge

Terminihaldus

Suuremahuliste ja pikaajaliste püsiprojektide osaks on projektispetsiifilise terminibaasi loomine, mis kooskõlastatakse võimalusel kliendiga ja mis aitab tagada tõlke terminoloogilise ühtluse. Tõlkeprojekti osana on terminihaldus tasuta teenus.

Küsi pakkumist
Terminihaldus

Transkribeerimine

Kirjutame üles suulise teksti, näiteks intervjuu või ettekande salvestuse. Jälgime, et tekst oleks grammatiliselt korrektne ning lisame kirjavahemärgid, vajadusel puhastame algteksti ja teeme taustauuringuid. Teenust pakume nii osana tõlketeenusest kui ka eraldiseisvalt.

Küsi pakkumist
Transkribeerimine

Subtitreerimine

Kirjutame üles suulise teksti ja vormistame subtiitriteks, vajadusel ka tõlgime. Näiteks teeme subtiitreid õppeprogrammidele, filmidele, sotsiaalmeedia videotele, ettekannetele ja kõnedele.

Küsi pakkumist
Subtitreerimine

Küljendus

Lisateenusena küljendame meie tõlgitud tekste. Näiteks küljendame tootelehti ja katalooge, samuti anname tõlgitud tekstile originaalile vastava küljenduse. Pakkumise teeme iga projekti jaoks eraldi koostöös professionaalse küljendajaga.  

Küsi pakkumist
Küljendus

Technicatranslations.com kasutab oma lehtedel küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustud kõikide Technica veebilehe küpsiste seadetega. Loe veel