Üpris tõenäoliselt liigub tõlkimine, nagu mitmed muudki teenused, n-ö kommunaalteenuseks muutumise suunas. Teenuse sisu - masintõlge, inimtõlge, nende hübriidvormid - jäävad arvatavasti veel mõneks ajaks sõltuma konkreetse teksti iseloomust ja tõlkimise eesmärgist, aga tõlketeenuse tellimine ja tarbimine muutub tulevikus üha lihtsamaks ja automaatsemaks. Ehk ei ole väga kaugel ulmefuturistlikus tulevikus see aeg, mil iga tõlketöö pärast eraldi tõlkebüroo projektijuhtidega suhtlemine, hinnapäringute hankimine, võrdlemine ja parima pakkumise valimine tundub tobe tegevus, umbes nagu helistaks enne iga duši alla minekut veefirmale ja telliks mõnikümmend liitrit sooja vett, või suhtleks enne iga telefonikõnet teenusepakkujaga ja uuriks helistamisvõimalusi.

Meie hinnakalkulaator ja tellimuse automaatse esitamise moodul on üks samm tõlketeenuse tellimise-tarbimise lihtsustamise ja automatiseerimise suunas, aga kindlasti mitte viimane.

Lisaks tüütutele ja õnneks aina lihtsamaks muutuvatele administratiiv-logistilistele küsimustele on üks suuremaid sisulisi takistusi sel teekonnal asjaolu, et erinevalt olmeveest või telefonisidest vajab iga tekst individuaalset lähenemist isegi masintõlkesse mineva materjali puhul, rääkimata n-ö kvaliteettõlkest. Tõlkimine on äärmiselt nüansirikas, kontekstitundlik ja spetsiifiline tegevus, kus "kvaliteedi" kriteeriumiks on enamasti kliendi rahulolu, seega ühe standardse šablooniga kõigile projektidele päris kindlasti läheneda ei saa. See ehk ongi suurim väljakutse, mis tuleb ületada, et tõlketeenuse automatiseerimisega edasi liikuda. Praegu moodustab kliendi mõistmine, tema vajaduste analüüs ja vastavalt kõige sobivama projektimeeskonna kokkupanek märkimisväärse osa iga tõlkefirma projektijuhi tööst.

Võimalik, isegi tõenäoline, et tulevikus hakkab tehisintellekt ka seda tööd üle võtma, aga kuni nii võimekaid lahendusi silmapiiril pole, tuleb vanamoodi hakkama saada, st kliendi vajadustest aru saamine (ja kohati ka kliendi harimine, uute lahenduste välja pakkumine) jääb endiselt projektijuhtide ülesandeks. Ja üks parimaid abivahendeid projektijuhi jaoks selle ülesande lahendamisel on püsikliendileping (PKL).

PKL on oma olemuselt järgmine samm teenuse intelligentse automaatiseerimise suunas, millest võidavad kõik osapooled.

PKL sõlmimisel analüüsib teenusepakkuja kliendi vajadusi. Lihtsamatel juhtudel pole selleks tarvis kliendiga eraldi kohtumist vaid piisab kliendi tellimuste ajaloo säilitamisest. Näiteks on meil sõlmitud PKL restoraniga, mis vajab kaks-kolm korda aastas menüü uuenduste tõlkimist inglise ja vene keelde. Selle asemel, et iga kord projektijuhiga suhelda hindade, mahtude, kvaliteedinõuete, tähtaegade jm detailide teemal, saadab restorani tegevjuht meie projektijuhile vajaduse tekkides kogu uue menüü ja saab kogu dokumendi järgmisel päeval tagasi nii inglise- kui ka venekeelsena, tõlgitud on ainult uued, st need osad, mida meie eelmistest sama kliendi jaoks tehtud menüütõlgetest jäänud tõlkemälus ei leidunud. Ja kuu lõpus saab klient arve mitte kogu dokumendi tõlkimise, vaid ainult uute sõnade eest. Lisaks võib klient kindel olla, et uute roogade nimetused on tõlkinud sama (või samasuguse kvalifikatsiooniga) tõlkija, kes on tegelenud tema varasemate töödega. Projektijuhi jaoks on aga pool tööd juba eelnevalt tehtud, ta teab ilma liigset vaeva nägemata kogu kliendi spetsiifikat ja näeb tellimuste ajalugu, teab varasemate tööde tõlkemeeskondi ja suhtlust kliendiga. Ja ka tõlkemeeskond (tõlkija + toimetaja) ei pea asja enda jaoks otsast peale "läbi närima" hakkama, vaid saab meie poolt tõlkeserveris juba ette valmistatud ja automaatselt tõlgitud töö, kus vaja tegeleda vaid uute või muudetud segmentidega.

Keerukamatel juhtudel lepime PKL sõlmimise eelselt kliendiga kokku kohtumise (reaalse või virtuaalse), kus osaleb lisaks meie projektijuhile-kliendihaldurile ka tehnikajuht ning palume kliendil kirjeldada oma vajadusi ja pakume välja parima võimaliku lahenduse nendega tegelemiseks. Näide: meie klient on seitsmes riigis tegutseva elektroonikakomponentide tootja ja müüja Eesti haru. Neil on regulaarselt vaja tõlkida eesti, läti ja leedu keelde tootekataloogi ja veebikeskkonna uuendusi, ainult eesti keelde klientidele suunatud turunduskommunikatsiooni, mitmesugustes inglise, Balti riikide ja Skandinaavia maade keelte vahelistes kombinatsioonides firma sisedokumentatsiooni (töölepingud, käsiraamatud, koolitusmaterjalid jne) ja kirjavahetust, lisaks vahel ühekordseid tekste, mis ei liigitu ühegi eelneva kategooria alla ja mille tõlkimisega on harilikult väga kiire. Kliendi keskmine tõlkimisega seotud kuukäive jääb vahemikku 500 - 1000 eurot. Kogu selle mahu igakordne administreerimine võtaks hulga aega nii kliendipoolselt kontaktisikult kui ka meie projektijuhilt, rääkimata hinnaläbirääkimistest ja igakordsetest täpsustustest. Meil on aga kliendiga üles seatud süsteem, kus kliendi kontaktisikul on oma turvaline kaust, mille tellimuste alamkausta ta tõlkimisse minevad materjalid tõstab - ja kõik, tal ei ole reeglina tarvis meie projektijuhile saata ühtegi meili ega helistada uue tellimuse kinnitamiseks. Vastavalt eelnevalt kokku lepitud tähtaegadele jm tingimustele laekuvad tõlgitud materjalid automaatselt tema tagastuskausta. Muidugi on kliendil eriprojektide puhul võimalik (ja mõistlik) oma kliendihalduriga ühendust võtta ja üksikasju täpsustada, samuti võib kliendihaldur-projektijuht millegi täpsustamiseks talle kirjutada või helistada, aga 90% tellimuste puhul seda vaja ei lähe. Järgmise kuu 5. kuupäevaks saab klient eelmise kuu töödest ülevaate ja arve vastavalt kokku lepitud hinnakirjale. Projektijuht aga saab iga uue tellimuse kohta automaatse teavituse, standardsemad materjalid saab ta paari klõpsuga otse tõlkeserverisse töösse suunata, eelnevalt selle kliendi töödega tegelema määratud tõlkemeeskond saab samuti automaatse teavituse ja võib kohe tööga pihta hakata. Ebakorrapärasemate tööde puhul on projektijuhil samuti juba taust ja kogemus olemas, tõenäoliselt ei ole tal tarvis kliendiga midagi üle täpsustada - ja kui on, saab ta seda teha hetkega. Ajaline ja rahaline kokkuhoid on igal juhul märkimisväärne, ja samas tõuseb ka teenuse kvaliteet kõigi osapoolte jaoks.

Olgu lisatud, et loomulikult on kogu failivahetus kliendiga turvatud ja samuti on kogu meie süsteem kaitstud kõrgeimal võimalikul tasemel, sellest on lähemalt juttu meie üldtingimustes  ja privaatsusteates.

Et postitus liiga pikaks ei läheks, ei ole ehk mõistlik kõiki võimalikke püsikliendi töövoogude mudeleid siinkohal üksikasjalikult lahti kirjutada. Tehnilised võimalused püsikliendi töövoo automatiseerimiseks ja optimeerimiseks täiustuvad pidevalt, kirjutame neist täpsemalt ka tulevastes blogipostitustes. Seni aga on kõik selleteemalised küsimused, päringud, mõtted ja ettepanekud alati oodatud meiliaadressil info@technica.ee